Konfiguracja karty SD

Join the DS⁽ⁱ⁾ Mode Hacking! Discord server for guide development and help.

This page is for preparing your SD card for your device. In the process, we'll format the SD card and check the card for errors.

DANGER

Upewnij się, że stworzyłeś kopię zapasową karty SD PRZED Zaczęciem konfiguracji. Twoja karta SD będzie zresetowana w tym procesie.

Section I - Formatting your SD card with SD Formatter

TIP

This section formats the SD card to the specifications by the SD Card Association. This can fix many issues that may occur with running homebrew applications.

DANGER

Any 64GB or larger SD cards will be formatted to exFAT in this process. You must follow Section II to re-format to FAT32.

 1. Download the latest version of SD Formatteropen in new window
 2. Run SD Card Formatter Setup (the .exe file) in the downloaded .zip file with Adminstrator privileges, then install the program
 3. Run SD Card Formatter from the Start Menu with Adminstrator privileges
 4. Select your SD card
 5. Upewnij się, że pole wyboru Quick Format jest zaznaczone
 6. Press Format to start the format process Screenshot of SD Card Formatter on Windows 11

Section II - Formatting your SD card with GUIFormat

This section formats SD cards larger than 32GB to FAT32.

TIP

If your SD card is 32GB or less in capacity, skip to Section III.

 1. Pobierz najnowszą wersję GUIFormatopen in new window
  • Kliknij na zdjęcie na stronie internetowej, aby pobrać aplikację
 2. Uruchom GUIFormat z uprawnieniami administratora
 3. Wybierz literę dysku
 4. Set the Allocation size unit to 32768
  • Jeśli jest on zbyt duży dla twojego SD, ustaw go na najwyższy, który działa
 5. Upewnij się, że pole wyboru Quick Format jest zaznaczone
 6. Rozpocznij proces formatowania

Sekcja III – Sprawdzanie błędów

 1. Przejdź do okna właściwości karty SD
  • Menedżer Plików -> Ten komputer -> Kliknij prawym przyciskiem myszy na kartę SD -> Właściwości
 2. W zakładce Narzędzia wybierz Sprawdź teraz
 3. Sprawdź Automatycznie napraw błędy systemu plików i Skanowanie i próba odzyskania złych sektorów
 4. Rozpocznij proces sprawdzania

Spowoduje to skanowanie karty SD i poprawienie wszelkich wykrytych przez nią błędów.

Sekcja IV - Sprawdzanie odczytu/zapisu karty SD

 1. Pobierz i rozpakuj archiwum h2testwopen in new window w dowolnym miejscu na komputerze
  • If the above link doesn't work for you, download from archive.orgopen in new window
  • Można go również rozpakować na urządzeniu zewnętrznym, o ile to urządzenie zewnętrzne nie jest twoją kartą SD
 2. Z kartą SD włożoną do komputera, uruchom h2testw.exe
 3. Wybierz język, w którym chcesz zobaczyć h2testw
 4. Ustaw literę napędu karty SD jako swój cel (dysk główny to zazwyczaj C:)
 5. Upewnij się, że all available space jest zaznaczone
 6. Kliknij Write + Verify
 • Poczekaj do zakończenia procesu

TIP

If the test shows the result Test finished without errors, your SD card is healthy and you can delete all .h2w files on your SD card.

DANGER

Jeśli test pokazuje inne wyniki, karta SD może być uszkodzona, i być może będziesz musiał ją wymienić!

TIP

If TWiLight Menu++ fails to start after following this method, please follow the Windows method instead, by either rebooting to Windows or running a Windows Virtual Machine

Sekcja I - Formatowanie karty SD

 1. Upewnij się, że Twoja karta SD nie jest włożona do maszyny Linux
 2. Uruchom Terminal Linux
 3. Wpisz watch "lsblk"
 4. Włóż kartę SD do urządzenia Linux
 5. Obserwuj wyniki. Powinny wyglądać podobnie:
NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
mmcblk0   179:0  0  3,8G 0 disk
└─mmcblk0p1 179:1  0  3,7G 0 part /run/media/user/FFFF-FFFF
 1. Take note of the device name. In our example above, it was mmcblk0p1
  • Jeśli RO jest ustawione na 1, upewnij się, że przełącznik blokady nie jest przesunięty w dół
  • Make sure you're targetting the partition, mmcblk0p1 not mmcblk0
 2. Naciśnij CTRL + C, aby wyjść z menu
 3. Follow the instructions relevant to your SD card's capacity:
  • 2GB or lower: sudo mkdosfs /dev/(device name from above) -s 64 -F 16
   • This creates a single FAT16 partition with 32 KB cluster size on the SD card
  • 4GB or higher: sudo mkdosfs /dev/(device name from above) -s 64 -F 32
   • This creates a single FAT32 partition with 32 KB cluster size on the SD card

Sekcja II – Używanie F3

 1. Pobierz i rozpakuj archiwum F3open in new window w dowolnym miejscu na swoim komputerze.
 2. Uruchom terminal w katalogu F3
 3. Uruchom make aby skompilować F3
 4. Z kartą SD włożoną, uruchom ./f3write <your sd card mount point>
  • Poczekaj do zakończenia procesu. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki:
  $ ./f3write /media/michel/6135-3363/
  Free space: 29.71 GB
  Creating file 1.h2w ... OK!
  ...
  Creating file 30.h2w ... OK!
  Free space: 0.00 Byte
  Average Writing speed: 4.90 MB/s
  
 5. Run ./f3read <your sd card mount point>
 • Poczekaj do zakończenia procesu. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki:
  $ ./f3read /media/michel/6135-3363/
           SECTORS   ok/corrupted/changed/overwritten
  Validating file 1.h2w ... 2097152/    0/   0/   0
  ...
  Validating file 30.h2w ... 1491904/    0/   0/   0
  
    Data OK: 29.71 GB (62309312 sectors)
  Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors)
        Corrupted: 0.00 Byte (0 sectors)
    Slightly changed: 0.00 Byte (0 sectors)
       Overwritten: 0.00 Byte (0 sectors)
  Average Reading speed: 9.42 MB/s
  

TIP

If the test shows the result Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors) your SD card is healthy and you can delete all .h2w files on your SD card.

DANGER

Jeśli test pokazuje inne wyniki, karta SD może być uszkodzona, i być może będziesz musiał ją wymienić!

Section I - Formatting your SD card with SD Formatter

TIP

This section formats the SD card to the specifications by the SD Card Association. This can fix many issues that may occur with running homebrew applications.

DANGER

Any 64GB or larger SD cards will be formatted to exFAT in this process. You must follow Section II to re-format to FAT32.

 1. Download the latest version of SD Formatteropen in new window
  • Accept the End User License Agreement to start the download
 2. Run Install SD Card Formatter (the .mpkg file) in the downloaded .zip file
 3. Run SD Card Formatter
 4. Select your SD card
 5. Upewnij się, że pole wyboru Quick Format jest zaznaczone
 6. Rozpocznij proces formatowania

Section II - Formatting your SD card with Disk Utility

This section formats SD cards larger than 32GB to FAT32.

TIP

If your SD card is 32GB or less in capacity, skip to Section III.

OS X El Capitan (10.11) i później

 1. Uruchom aplikację na dysku
 2. Wybierz Show All Devices w panelu View
 3. Wybierz kartę SD z paska bocznego
  • Upewnij się, że wybrałeś właściwe urządzenie, w przeciwnym razie możesz przypadkowo usunąć zły napęd!
 4. Kliknij Erase na górze
 5. Upewnij się, że Format jest ustawiony na MS-DOS (FAT32)
  • Na El Capitan (10.11) przez Katalinę (10.15) wybierz MS-DOS (FAT)
 6. Upewnij się, że Scheme jest ustawiony na Master Boot Record
  • Jeśli Scheme nie pojawia się, kliknij Cancel i upewnij się, że wybrano urządzenie zamiast głośności
 7. Kliknij Erase a potem Close

OS X Josemite (10.10) i wcześniej

 1. Uruchom aplikację na dysku
 2. Wybierz kartę SD z paska bocznego
  • Upewnij się, że wybrałeś właściwe urządzenie, w przeciwnym razie możesz przypadkowo usunąć zły napęd!
 3. Kliknij partition na górze
  • Jeśli partition nie pojawia się, upewnij się, że wybrano urządzenie zamiast głośności
 4. Upewnij się, że Partition jest ustawiona na 1 partition
 5. Upewnij się, że Format jest ustawiony na MS-DOS (FAT)
 6. Z przycisku Opcje (poniżej tablicy partycji), wybierz Master Boot Record.
 7. Kliknij OK -> Apply -> Partition

Sekcja III – Używanie F3

 1. Otwórz terminal
 2. Zainstaluj F3 z brew poprzez uruchomienie brew install f3
 3. Z kartą SD włożoną i zamontowaną, uruchom f3write <your sd card mount point>
  • Poczekaj do zakończenia procesu. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki:
  $ f3write /Volumes/SD\ CARD
  Free space: 29.71 GB
  Creating file 1.h2w ... OK!
  ...
  Creating file 30.h2w ... OK!
  Free space: 0.00 Byte
  Average Writing speed: 4.90 MB/s
  
 4. Uruchom f3read <your sd card mount point>
  • Poczekaj do zakończenia procesu. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki:
  $ f3read /Volumes/SD\ CARD
           SECTORS   ok/corrupted/changed/overwritten
  Validating file 1.h2w ... 2097152/    0/   0/   0
  ...
  Validating file 30.h2w ... 1491904/    0/   0/   0
  
    Data OK: 29.71 GB (62309312 sectors)
  Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors)
        Corrupted: 0.00 Byte (0 sectors)
    Slightly changed: 0.00 Byte (0 sectors)
       Overwritten: 0.00 Byte (0 sectors)
  Average Reading speed: 9.42 MB/s
  

TIP

If the test shows the result Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors) your SD card is healthy and you can delete all .h2w files on your SD card.

DANGER

Jeśli test pokazuje inne wyniki, karta SD może być uszkodzona, i być może będziesz musiał ją wymienić!

TIP

You can now restore the contents of your SD card and continue.