Konfiguracja karty SD

Dołącz do DS(i) Serwera moderskiego! Jest to serwer polegający na pomaganiu.


Ta strona jest przeznaczona do przygotowania karty SD dla Twojego Nintendo DSi. W tym poradniku, sformatujemy kartę SD do formatu odpowiedniego dla Nintendo DSi i sprawdzimy błędy karty.

Upewnij się, że stworzyłeś kopię zapasową karty SD PRZED Zaczęciem konfiguracji. Twoja karta SD będzie zresetowana w tym procesie.

Windows macOS Linux

Sekcja I - Formatowanie karty SD

 1. Pobierz najnowszą wersję GUIFormat
  • Kliknij na zdjęcie na stronie internetowej, aby pobrać aplikację
 2. Uruchom GUIFormat z uprawnieniami administratora
 3. Wybierz literę dysku
 4. Ustaw Allocation size unit na 32768
  • Jeśli jest on zbyt duży dla twojego SD, ustaw go na najwyższy, który działa
 5. Upewnij się, że pole wyboru Quick Format jest zaznaczone
 6. Rozpocznij proces formatowania

Sekcja II – Sprawdzanie błędów

 1. Przejdź do okna właściwości karty SD
  • Menedżer Plików -> Ten komputer -> Kliknij prawym przyciskiem myszy na kartę SD -> Właściwości
 2. W zakładce Narzędzia wybierz Sprawdź teraz
 3. Sprawdź Automatycznie napraw błędy systemu plików i Skanowanie i próba odzyskania złych sektorów
 4. Rozpocznij proces sprawdzania

Spowoduje to skanowanie karty SD i poprawienie wszelkich wykrytych przez nią błędów

Sekcja III - Sprawdzanie odczytu/zapisu karty SD

 1. Pobierz i rozpakuj archiwum h2testw w dowolnym miejscu na komputerze.
  • Można go również rozpakować na urządzeniu zewnętrznym, o ile to urządzenie zewnętrzne nie jest twoją kartą SD
 2. Z kartą SD włożoną do komputera, uruchom h2testw.exe
 3. Wybierz język, w którym chcesz zobaczyć h2testw
 4. Ustaw literę napędu karty SD jako swój cel (dysk główny to zazwyczaj C:)
 5. Upewnij się, że all available space jest zaznaczone
 6. Kliknij Write + Verify
  • Poczekaj do zakończenia procesu

Jeśli test pokazuje wynik Test finished without errors, Twoja karta SD jest dobra i możesz usunąć wszystkie pliki .h2w na twojej karcie SD

Jeśli test pokazuje inne wyniki, karta SD może być uszkodzona i być może będziesz musiał ją wymienić!

Sekcja I - Formatowanie karty SD

 1. Upewnij się, że Twoja karta SD nie jest włożona do maszyny Linux
 2. Uruchom Terminal Linux
 3. Wpisz watch "lsblk"
 4. Włóż kartę SD do urządzenia Linux
 5. Obserwuj wyniki. Powinny wyglądać podobnie:
  NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
  mmcblk0   179:0  0  3,8G 0 disk
  └─mmcblk0p1 179:1  0  3,7G 0 part /run/media/user/FFFF-FFFF
  
 6. Weź pod uwagę punkt montowania urządzenia. W naszym przykładzie powyżej było to mmcblk0p1
  • Jeśli RO jest ustawione na 1, upewnij się, że przełącznik blokady nie jest przesunięty w dół
 7. Naciśnij CTRL + C, aby wyjść z menu
 8. Wpisz sudo mkdosfs /dev/(punkt montowania urządzenia powyżej) -s 64 -F 32 aby utworzyć pojedynczą partycję FAT32 o rozmiarze klastra 32 KB na karcie SD

Sekcja II – Używanie F3

 1. Pobierz i rozpakuj archiwum F3 w dowolnym miejscu na swoim komputerze.
 2. Uruchom terminal w katalogu F3
 3. Uruchom make aby skompilować F3
 4. Z kartą SD włożoną, uruchom ./f3write <your sd card mount point>
  • Poczekaj do zakończenia procesu. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki:
   $ ./f3write /media/michel/6135-3363/
   Free space: 29.71 GB
   Creating file 1.h2w ... OK!
   ...
   Creating file 30.h2w ... OK!
   Free space: 0.00 Byte
   Average Writing speed: 4.90 MB/s
   
 5. Uruchom ./f3read <your sd card mount point>
  • Poczekaj do zakończenia procesu. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki:
   $ ./f3read /media/michel/6135-3363/
           SECTORS   ok/corrupted/changed/overwritten
   Validating file 1.h2w ... 2097152/    0/   0/   0
   ...
   Validating file 30.h2w ... 1491904/    0/   0/   0
   
    Data OK: 29.71 GB (62309312 sectors)
   Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors)
        Corrupted: 0.00 Byte (0 sectors)
    Slightly changed: 0.00 Byte (0 sectors)
       Overwritten: 0.00 Byte (0 sectors)
   Average Reading speed: 9.42 MB/s
   

Jeśli test pokaże wynik Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors) twoja karta SD jest dobra i możesz usunąć wszystkie pliki .h2w na swojej karcie SD

Jeśli test pokazuje inne wyniki, karta SD może być uszkodzona, i być może będziesz musiał ją wymienić!

Sekcja I - Formatowanie karty SD

OS X El Capitan (10.11) i później

 1. Uruchom aplikację na dysku
 2. Wybierz Show All Devices w panelu View
 3. Wybierz kartę SD z paska bocznego
  • Upewnij się, że wybrałeś właściwe urządzenie, w przeciwnym razie możesz przypadkowo usunąć zły napęd!
 4. Kliknij Erase na górze
 5. Upewnij się, że Format jest ustawiony na MS-DOS (FAT32)
  • Na El Capitan (10.11) przez Katalinę (10.15) wybierz MS-DOS (FAT)
 6. Upewnij się, że Scheme jest ustawiony na Master Boot Record
  • Jeśli Scheme nie pojawia się, kliknij Cancel i upewnij się, że wybrano urządzenie zamiast głośności
 7. Kliknij Erase a potem Close

OS X Josemite (10.10) i wcześniej

 1. Uruchom aplikację na dysku
 2. Wybierz kartę SD z paska bocznego
  • Upewnij się, że wybrałeś właściwe urządzenie, w przeciwnym razie możesz przypadkowo usunąć zły napęd!
 3. Kliknij partition na górze
  • Jeśli partition nie pojawia się, upewnij się, że wybrano urządzenie zamiast głośności
 4. Upewnij się, że Partition jest ustawiona na 1 partition
 5. Upewnij się, że Format jest ustawiony na MS-DOS (FAT)
 6. Z przycisku Opcje (poniżej tablicy partycji), wybierz Master Boot Record.
 7. Kliknij OK -> Apply -> Partition

Sekcja II – Używanie F3

 1. Otwórz terminal
 2. Zainstaluj F3 z brew poprzez uruchomienie brew install f3
  • Jeśli nie masz brew, zainstaluj go z instrukcjami na brew.sh
 3. Z kartą SD włożoną i zamontowaną, uruchom f3write <your sd card mount point>
  • Poczekaj do zakończenia procesu. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki:
   $ f3write /Volumes/SD\ CARD
   Free space: 29.71 GB
   Creating file 1.h2w ... OK!
   ...
   Creating file 30.h2w ... OK!
   Free space: 0.00 Byte
   Average Writing speed: 4.90 MB/s
   
 4. Uruchom f3read <your sd card mount point>
  • Poczekaj do zakończenia procesu. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki:
   $ f3read /Volumes/SD\ CARD
           SECTORS   ok/corrupted/changed/overwritten
   Validating file 1.h2w ... 2097152/    0/   0/   0
   ...
   Validating file 30.h2w ... 1491904/    0/   0/   0
   
    Data OK: 29.71 GB (62309312 sectors)
   Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors)
        Corrupted: 0.00 Byte (0 sectors)
    Slightly changed: 0.00 Byte (0 sectors)
       Overwritten: 0.00 Byte (0 sectors)
   Average Reading speed: 9.42 MB/s
   

Jeśli test pokazuje wynik Data LOST: 0. 0 bajtów (0 sektorów) Twoja karta SD jest dobra i możesz usunąć wszystkie pliki .h3w na twojej karcie SD

Jeśli test pokazuje inne wyniki, karta SD może być uszkodzona, i być może będziesz musiał ją wymienić!

Możesz teraz przywrócić zawartość karty SD i kontynuować.