Konfiguracja karty SD

Dołącz do serwera Discord DS⁽ⁱ⁾ Mode Hacking! w celu opracowania przewodnika i pomocy.

Ta strona jest przeznaczona do przygotowania karty SD dla Twojego Nintendo DSi. W trakcie tego procesu sformatujemy kartę SD i sprawdzimy czy karta nie ma błędów.

DANGER

Upewnij się, że stworzyłeś kopię zapasową karty SD PRZED Zaczęciem konfiguracji. Twoja karta SD zostanie SFORMATOWANA w tym procesie.

Sekcja I - Formatowanie karty SD za pomocą SD Formatter

TIP

Ta sekcja formatuje kartę SD do specyfikacji przez SD Card Association. Może to naprawić wiele problemów, które mogą wystąpić podczas uruchamiania aplikacji homebrew.

DANGER

Wszystkie karty 64GB lub większe zostaną sformatowane do systemu plików exFAT w tym procesie. Musisz postępować zgodnie z sekcją II, aby przeformatować do FAT32.

 1. Pobierz najnowszą wersję SD Formatterotwórz w nowym oknie
 2. Uruchom SD Card Formatter Setup (plik .exe), który znajduje się w pobranym plik .zip. Pamiętaj aby uruchomić program z uprawnieniami administratora
 3. Uruchom SD Card Formatter z Menu Start z uprawnieniami administratora
 4. Wybierz swoją kartę SD
 5. Upewnij się, że pole wyboru Quick Format jest zaznaczone
 6. Naciśnij Format aby rozpocząć proces formatowania Screenshot of SD Card Formatter on Windows 11

Sekcja II - Formatowanie karty SD za pomocą GUIFormat

Ta sekcja formatuje karty SD większe niż 32GB na FAT32.

TIP

If you have not followed Section I yet, please do so.

TIP

Jeśli karta SD ma pojemność 32GB lub mniej, należy przejść do sekcji III.

 1. Pobierz najnowszą wersję GUIFormatotwórz w nowym oknie
  • Kliknij na zdjęcie na stronie internetowej, aby pobrać aplikację
 2. Uruchom GUIFormat z uprawnieniami administratora
 3. Wybierz literę dysku
 4. Ustaw Allocation size unit na 32768
  • Jeśli jest on zbyt duży dla twojego SD, ustaw go na najwyższy, który działa
 5. Upewnij się, że pole wyboru Quick Format jest zaznaczone
 6. Rozpocznij proces formatowania

Sekcja III – Sprawdzanie błędów

 1. Przejdź do okna właściwości karty SD
  • Menedżer Plików -> Ten komputer -> Kliknij prawym przyciskiem myszy na kartę SD -> Właściwości
 2. W zakładce Narzędzia wybierz Sprawdź teraz
 3. Sprawdź Automatycznie napraw błędy systemu plików i Skanowanie i próba odzyskania złych sektorów
 4. Rozpocznij proces sprawdzania

Spowoduje to skanowanie karty SD i poprawienie wszelkich wykrytych przez nią błędów.

Sekcja IV - Sprawdzanie odczytu/zapisu karty SD

 1. Pobierz i rozpakuj archiwum h2testwotwórz w nowym oknie w dowolnym miejscu na komputerze
  • Jeśli powyższy link nie działa dla Ciebie, pobierz z archive.orgotwórz w nowym oknie
  • Można go również rozpakować na urządzeniu zewnętrznym, o ile to urządzenie zewnętrzne nie jest twoją kartą SD
 2. Z kartą SD włożoną do komputera, uruchom h2testw.exe
 3. Wybierz język, w którym chcesz zobaczyć h2testw
 4. Ustaw literę napędu karty SD jako swój cel (dysk główny to zazwyczaj C:)
 5. Upewnij się, że all available space jest zaznaczone
 6. Kliknij Write + Verify
 • Poczekaj do zakończenia procesu

TIP

Jeśli test pokazuje wynik Test finished without errors, Twoja karta SD jest dobra i możesz usunąć wszystkie pliki .h2w na twojej karcie SD.

DANGER

Jeśli test pokazuje inne wyniki, karta SD może być uszkodzona, i być może będziesz musiał ją wymienić!

TIP

Jeśli TWiLight Menu++ nie uruchomi się po zastosowaniu tej metody, należy zastosować się do metody Windows, poprzez uruchomienie systemu Windows lub uruchomienie maszyny wirtualnej Windows

Sekcja I - Formatowanie karty SD

 1. Upewnij się, że Twoja karta SD nie jest włożona do maszyny Linux
 2. Uruchom Terminal Linux
 3. Wpisz watch "lsblk"
 4. Włóż kartę SD do urządzenia Linux
 5. Obserwuj wyniki. Powinny wyglądać podobnie:
NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
mmcblk0   179:0  0  3,8G 0 disk
└─mmcblk0p1 179:1  0  3,7G 0 part /run/media/user/FFFF-FFFF
 1. Zapamiętaj nazwę urządzenia. In our example above, it was mmcblk0p1
  • Jeśli RO jest ustawione na 1, upewnij się, że przełącznik blokady nie jest przesunięty w dół
  • Make sure you're targetting the partition, mmcblk0p1 not mmcblk0
 2. Naciśnij CTRL + C, aby wyjść z menu
 3. Follow the instructions relevant to your SD card's capacity:
  • 2GB or lower: sudo mkdosfs /dev/(device name from above) -s 64 -F 16
   • This creates a single FAT16 partition with 32 KB cluster size on the SD card
  • 4GB or higher: sudo mkdosfs /dev/(device name from above) -s 64 -F 32
   • This creates a single FAT32 partition with 32 KB cluster size on the SD card

Sekcja II – Używanie F3

 1. Pobierz i rozpakuj archiwum F3otwórz w nowym oknie w dowolnym miejscu na swoim komputerze.
 2. Uruchom terminal w katalogu F3
 3. Uruchom make aby skompilować F3
 4. Z kartą SD włożoną, uruchom ./f3write <your sd card mount point>
  • Poczekaj do zakończenia procesu. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki:
  $ ./f3write /media/michel/6135-3363/
  Free space: 29.71 GB
  Creating file 1.h2w ... OK!
  ...
  Creating file 30.h2w ... OK!
  Free space: 0.00 Byte
  Average Writing speed: 4.90 MB/s
  
 5. Run ./f3read <your sd card mount point>
 • Poczekaj do zakończenia procesu. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki:
  $ ./f3read /media/michel/6135-3363/
           SECTORS   ok/corrupted/changed/overwritten
  Validating file 1.h2w ... 2097152/    0/   0/   0
  ...
  Validating file 30.h2w ... 1491904/    0/   0/   0
  
    Data OK: 29.71 GB (62309312 sectors)
  Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors)
        Corrupted: 0.00 Byte (0 sectors)
    Slightly changed: 0.00 Byte (0 sectors)
       Overwritten: 0.00 Byte (0 sectors)
  Average Reading speed: 9.42 MB/s
  

TIP

If the test shows the result Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors) your SD card is healthy and you can delete all .h2w files on your SD card.

DANGER

Jeśli test pokazuje inne wyniki, karta SD może być uszkodzona, i być może będziesz musiał ją wymienić!

Sekcja I - Formatowanie karty SD za pomocą SD Formatter

TIP

Ta sekcja formatuje kartę SD do specyfikacji przez SD Card Association. Może to naprawić wiele problemów, które mogą wystąpić podczas uruchamiania aplikacji homebrew.

DANGER

Wszystkie karty 64GB lub większe zostaną sformatowane do systemu plików exFAT w tym procesie. Musisz postępować zgodnie z sekcją II, aby przeformatować do FAT32.

 1. Download the latest version of SD Formatterotwórz w nowym oknie
  • Accept the End User License Agreement to start the download
 2. Run Install SD Card Formatter (the .mpkg file) in the downloaded .zip file
 3. Run SD Card Formatter
 4. Wybierz swoją kartę SD
 5. Upewnij się, że pole wyboru Quick Format jest zaznaczone
 6. Rozpocznij proces formatowania

Section II - Formatting your SD card with Disk Utility

Ta sekcja formatuje karty SD większe niż 32GB na FAT32.

TIP

Jeśli karta SD ma pojemność 32GB lub mniej, należy przejść do sekcji III.

OS X El Capitan (10.11) i później

 1. Uruchom aplikację na dysku
 2. Wybierz Show All Devices w panelu View
 3. Wybierz kartę SD z paska bocznego
  • Upewnij się, że wybrałeś właściwe urządzenie, w przeciwnym razie możesz przypadkowo usunąć zły napęd!
 4. Kliknij Erase na górze
 5. Upewnij się, że Format jest ustawiony na MS-DOS (FAT32)
  • Na El Capitan (10.11) przez Katalinę (10.15) wybierz MS-DOS (FAT)
 6. Upewnij się, że Scheme jest ustawiony na Master Boot Record
  • Jeśli Scheme nie pojawia się, kliknij Cancel i upewnij się, że wybrano urządzenie zamiast głośności
 7. Kliknij Erase a potem Close

OS X Josemite (10.10) i wcześniej

 1. Uruchom aplikację na dysku
 2. Wybierz kartę SD z paska bocznego
  • Upewnij się, że wybrałeś właściwe urządzenie, w przeciwnym razie możesz przypadkowo usunąć zły napęd!
 3. Kliknij partition na górze
  • Jeśli partition nie pojawia się, upewnij się, że wybrano urządzenie zamiast głośności
 4. Upewnij się, że Partition jest ustawiona na 1 partition
 5. Upewnij się, że Format jest ustawiony na MS-DOS (FAT)
 6. Z przycisku Opcje (poniżej tablicy partycji), wybierz Master Boot Record.
 7. Kliknij OK -> Apply -> Partition

Sekcja III – Używanie F3

 1. Otwórz terminal
 2. Zainstaluj F3 z brew poprzez uruchomienie brew install f3
 3. Z kartą SD włożoną i zamontowaną, uruchom f3write <your sd card mount point>
  • Poczekaj do zakończenia procesu. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki:
  $ f3write /Volumes/SD\ CARD
  Free space: 29.71 GB
  Creating file 1.h2w ... OK!
  ...
  Creating file 30.h2w ... OK!
  Free space: 0.00 Byte
  Average Writing speed: 4.90 MB/s
  
 4. Uruchom f3read <your sd card mount point>
  • Poczekaj do zakończenia procesu. Poniżej przedstawiono przykładowe wyniki:
  $ f3read /Volumes/SD\ CARD
           SECTORS   ok/corrupted/changed/overwritten
  Validating file 1.h2w ... 2097152/    0/   0/   0
  ...
  Validating file 30.h2w ... 1491904/    0/   0/   0
  
    Data OK: 29.71 GB (62309312 sectors)
  Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors)
        Corrupted: 0.00 Byte (0 sectors)
    Slightly changed: 0.00 Byte (0 sectors)
       Overwritten: 0.00 Byte (0 sectors)
  Average Reading speed: 9.42 MB/s
  

TIP

If the test shows the result Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors) your SD card is healthy and you can delete all .h2w files on your SD card.

DANGER

Jeśli test pokazuje inne wyniki, karta SD może być uszkodzona, i być może będziesz musiał ją wymienić!

TIP

You can now restore the contents of your SD card and continue.