Uruchamianie Eksploratora

Dołącz do DS(i) Serwera moderskiego! Jest to serwer polegający na pomaganiu.


Zaczniemy od skonfigurowania karty SD do uruchomienia naszego exploita. Dla większości użytkowników zalecamy użycie exploita o nazwie “Memory Pit”, który wykorzystuje lukę w sposobie obsługi metadanych obrazu przez aplikację Nintendo DSi Camera.

Uruchomienie exploita spowoduje uruchomienie TWiLight Menu++, aplikacji homebrew, która działa jako zamiennik Menu DSi.

Wymagania

 • Sposób na skopiowanie pobranych plików na kartę SD
 • Aplikacja, która potrafi rozpakowywać archiwa, taka jak 7-Zip (Windows) lub Unarchiver (macOS)

Sekcja I - Konfiguracja karty SD

Upewnij się, że karta SD jest sformatowana poprawnie.

Korzystasz z Windows, Linux czy macOS? Użyj Lazy DSi Downloader, aby automatycznie skonfigurować kartę SD.

Memory Pit

 1. Pobierz Memory Pit dla wersji i regionu systemu twojego Nintendo DSi
 2. Upewnij się, że ta ścieżka istnieje na twojej karcie SD: sd:/private/ds/app/484E494A/
  • Będziesz już mieć ten katalog, jeśli wcześniej skopiowałeś zdjęcia na kartę SD za pomocą aplikacji Nintendo DSi Camera. Jeśli tak, nie musisz go usuwać ani tworzyć ponownie
  • Jeśli nie istnieje, utwórz poszczególne foldery
 3. Jeśli w tej ścieżce znajduje się już plik pit.bin, utwórz jego kopię zapasową
 4. Umieść plik pit.bin w tym folderze

Aby zrozumieć dlaczego to robimy, prosimy o zapoznanie się z FAQ.

TWiLight Menu++

 1. Pobierz najnowszą wersję TWiLight Menu++
 2. Wyodrębnij folder _nds z TWiLightMenu-DSi.7z do katalogu głównego karty SD
 3. Wyodrębnij plik BOOT.NDS z TWiLightMenu-DSi.7z do katalogu głównego karty SD

Sekcja II – Rozpoczęcie eksploatacji

 1. Upewnij się, że karta SD jest włożona do Twojego Nintendo DSi
 2. Uruchom Nintendo DSi a potem Nintendo DSi Camera
  • Jeśli kamera na twoim Nintendo DSi nie działa, nadal możesz używać Memory Pit tak długo, jak długo nie pojawi się samouczek. Jeśli samouczek się pojawi oraz zawiesi podczas próby jego ukończenia, proszę skorzystać z alternatywne exploity
 3. Wybierz ikonę karty SD na prawym górnym rogu
  • Jeśli otrzymasz wiadomość mówiącą, że karta SD nie jest włożona, użyj innej karty SD
  • Jeśli otrzymasz wiadomość mówiącą, że karta SD nie może być używana, upewnij się, że karta SD jest sformatowana poprawnie
 4. Wybierz album aparatu z karty SD
  • Jeśli Memory Pit został poprawnie skopiowany, ekran powinien migać w kolorze magenta

Jeśli górny ekran zmieni kolor na zielony, oznacza to, że w katalogu głównym karty SD nie ma pliku BOOT.NDS. Polecamy w tym wypadku jeszcze raz podąrzać za Tym pordnikiem

Powinieneś teraz zobaczyć Nintendo DSi Splash Screen, który jest wyświetlany przez TWiLight Menu++.

Sekcja III - Konfiguracja menu TWiLight ++

 1. Po przejściu do TWiLight Menu++ naciśnij SELECT, aby przełączyć się na menu klasycznego DS
 2. Naciśnij przycisk w dolnej środkowej części, aby otworzyć ustawienia
 3. Użyj przycisków L i R, aby przełączyć się w zakładkę “Różne Ustawienia”. “Różne Ustawienia”
 4. Zmień wpis “Region SysNAND” na region twojej konsoli
 5. Przełącz wpis “DSiWare Exploit” na Memory Pit
  • Jeśli używasz innego exploita, wybierz go

Kontynuuj do zrzucanie NAND