Uruchamianie Eksploratora

Join the DS⁽ⁱ⁾ Mode Hacking! Discord server for guide development and help.

Zaczniemy od skonfigurowania karty SD do uruchomienia naszego exploita. Dla większości użytkowników zalecamy użycie exploita o nazwie "Memory Pit", który wykorzystuje lukę w sposobie obsługi metadanych obrazu przez aplikację Nintendo DSi Camera.

Uruchomienie exploita spowoduje uruchomienie TWiLight Menu++, aplikacji homebrew, która działa jako zamiennik Menu DSi.

Wymagania

Sekcja I - Konfiguracja karty SD

WARNING

Upewnij się, że karta SD jest sformatowana poprawnie.

TIP

Korzystasz z Windows, Linux czy macOS? Użyj Lazy DSi Downloader, aby automatycznie skonfigurować kartę SD.

Checking your System Version

 1. Power on your console
 2. Open System Settings
 3. Take note of your System Version on the bottom right corner of your top display Screenshot of where System Version is located
 4. Press "DSi Menu" to exit System Settings

Memory Pit

 1. Ensure that the Nintendo DSi Camera application does not show the tutorial after launch
  • If it does show, go through it until you're done
   • If the tutorial crashes as you try to complete it, your Nintendo DSi camera hardware is likely broken in some way. Please use an alternate exploit
 2. Pobierz Memory Pit dla wersji i regionu systemu twojego Nintendo DSi
 3. Upewnij się, że ta ścieżka istnieje na twojej karcie SD: sd:/private/ds/app/484E494A/
  • Będziesz już mieć ten katalog, jeśli wcześniej skopiowałeś zdjęcia na kartę SD za pomocą aplikacji Nintendo DSi Camera. Jeśli tak, nie musisz go usuwać ani tworzyć ponownie
  • Jeśli nie istnieje, utwórz poszczególne foldery
 4. Jeśli w tej ścieżce znajduje się już plik pit.bin, utwórz jego kopię zapasową
 5. Umieść plik pit.bin w tym folderze

TIP

Aby zrozumieć dlaczego to robimy, prosimy o zapoznanie się z FAQ.

TWiLight Menu++

 1. Pobierz najnowszą wersję TWiLight Menu++open in new window
 2. Wyodrębnij folder _nds z TWiLightMenu-DSi.7z do katalogu głównego karty SD
 3. Wyodrębnij plik BOOT.NDS z TWiLightMenu-DSi.7z do katalogu głównego karty SD

TIP

Unsure what the SD "root" is? See this imageopen in new window

Sekcja II – Rozpoczęcie eksploatacji

 1. Upewnij się, że karta SD jest włożona do Twojego Nintendo DSi
 2. Uruchom Nintendo DSi a potem Nintendo DSi Camera
 3. Wybierz ikonę karty SD na prawym górnym rogu
  • Jeśli otrzymasz wiadomość mówiącą, że karta SD nie jest włożona, użyj innej karty SD
  • Jeśli otrzymasz wiadomość mówiącą, że karta SD nie może być używana, upewnij się, że karta SD jest sformatowana poprawnie
 4. Wybierz album aparatu z karty SD
  • Jeśli Memory Pit został poprawnie skopiowany, ekran powinien migać w kolorze magenta

WARNING

Jeśli górny ekran zmieni kolor na zielony, oznacza to, że w katalogu głównym karty SD nie ma pliku BOOT.NDS. Follow the TWiLight Menu++ setup guide again.

WARNING

If you enter the SD card camera album and nothing unusual happens, ensure that you downloaded the correct version of Memory Pit for your version and region, and placed it into the correct folder on your SD card.

You should now see the TWiLight Menu++ language selection.

Sekcja III - Konfiguracja menu TWiLight ++

 1. When prompted, set your preferred language and region
  • The default region setting, Game-specific, is generally recommended
 2. Po przejściu do TWiLight Menu++ naciśnij SELECT, aby przełączyć się na menu klasycznego DS
 3. Naciśnij przycisk w dolnej środkowej części, aby otworzyć ustawienia
 4. Use the L / R or X / Y buttons to switch over to the "Misc. settings" page
 5. Zmień wpis "Region SysNAND" na region twojej konsoli
 6. Press B to save and exit TWiLight Menu++ settings

You are now able to use TWiLight Menu++, however it's recommended to continue on and make a NAND backup. This can potentially be used to save your console if anything bad happens in the future.

TIP

Kontynuuj do zrzucanie NAND