Lazy DSi Downloader

Join the DS⁽ⁱ⁾ Mode Hacking! Discord server for guide development and help.

"Lazy DSi Downloader" jest narzędziem upraszczającym proces modyfikacji konsoli Nintendo DSi.

Etapy weryfikacji

 1. Włącz swój Nintendo DSi
 2. Uruchom aplikację Nintendo DSi Camera

Jeśli w tym momencie pojawi się samouczek i podczas jego wykonywania nastąpi awaria, to nie możesz użyć Memory Pit. Please see Alternate Exploits instead.

Poradnik konfiguracji

 1. Jeśli korzystasz z systemu Windows, pobierz & najnowszą wersję 7-Zipopen in new window
  • To nie będzie działać z żadnym innym narzędziem jak WinRAR. Pobieranie plików Lazy DSi opiera się na samym 7-Zipie, a nie ogólnym ekstraktorze archiwum
 2. Pobierz najnowszą wersję Lazy DSi File Downloaderopen in new window dla systemu operacyjnego
 3. Uruchom go za pomocą instrukcji wymienionych na stronie wydania
 4. Wciśnij Następny przycisk
  • Nie jest wymagane przeczytanie tekstu na wstępie
 5. Jeśli w trakcie weryfikacji wystąpił błąd, należy wyłączyć opcję "Memory Pit"
 6. Wypełnij pola "Pobierz GodMode9i" i "Pobierz Unlaunch"
  • Możesz wybrać dowolną z pozostałych aplikacji homebrew w Additional homebrew..., ale nie jest to obowiązkowe
 7. Poczekaj na pobranie wszystkiego, a następnie naciśnij Zakończ